Kedves Ügyfeleink, Partnereink!

Tájékoztatunk, hogy 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) az adatvédelmi kérdések szabályozása tekintetében, részben felváltja a hatályos magyar jogszabályokat.

Ennek következtében Magyarországon a természetes személyek személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekben elsősorban már nem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény lesz az irányadó, hanem a GDPR. A magyar jogi szabályozás – mindaddig, amíg az érintett jogszabályok módosítása vagy hatályon kívül helyezése nem történik meg -, kizárólag annyiban alkalmazható, amennyiben az a GDPR-ban foglaltakkal összhangban áll, vagy a rendelet által nem szabályozott és nincsen ellentétben annak szabályaival.

A Bihari Állami Gondozottak Egyesülete (továbbiakban Egyesület) erre tekintettel 2018. május 25-től módosítja az Adatvédelmi Tájékoztatóit, melyek a a bage.hu honlapján május 25-től elérhető.

Felhívjuk  a figyelmet arra, hogy az Egyesület bármilyen online  regisztrálás vagy jelentkezés esetén –  a jogszabályi változások miatt – az adatkezelés jogalapja megváltozik. Ez a változás az Egyesület szolgáltatásaira nincs kihatással.

Üdvözlettel,

Bihari Állami Gondozottak Egyesülete